Ratten

Rattus Norvegius B
De bruine rat komen we vooral tegen langs slootkanten, in ruig terrein, in riolen en mestputten, op afval stortplaatsen, in gebouwen vooral kruipruimtes en holle ruimtes. Hij is vooral ’s nachts actief en is een alleseter met een voorkeur voor het beste. Naast een uitstekende graver is het ook een goede zwemmer.

De bruine ratten brengen schade toe aan voedselvoorraden door bevuiling, knaagschade en het overbrengen van gevaarlijke ziektes (o.a. de ziekte van Weil 70% van de ratten is drager van deze ziekte). Een bruine rat kan zich snel vermeerderen, is na 3 maand geslachtsrijp, maximaal 15 worpen van 7 á 10 jongen.

Rattus Rattus L
De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, voornamelijk granen en zoete vruchten. Hij leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.

De schade die de zwarte rat veroorzaakt komt overeen met die van de bruine rat.

Muramo kan door determinatie vaststellen om welke soort het gaat, en door een inventarisatie te houden u ook dienen met een bestrijdingsplan.

Bel of mail ons, Tel. Mobiel 06-57571452 of  via E-mail: info@muramo.nl